Om Budokan Århus

Generelt om klubben
I Budokan Århus undervises i kampkunst – henholdsvis Goju Ryu Karatedo og Kashiwagi Gendai Kobujutsu. Vi har en velfungerende bestyrelse, samt en gruppe meget engagerede og dygtige instruktører. I klubbens vedtægter under paragraffen om optagelse af medlemmer kan man læse følgende: ”Budokan Århus er en kampkunstklub uden tilknytning til politiske eller religiøse bevægelser og alle er velkommen som aktivt medlem uanset nationalitet eller hudfarve. Dog stiller vi krav om at man betaler kontingent til tiden og overholder de af bestyrelsen fastlagte regler for aktiviteter og adfærd i forbindelse med alle klubbens aktiviteter. Klubbens regler tager udgangspunkt i begreber som hensyn, tolerance og omsorg, samt den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark. Medlemmer optages løbende hele året”.
Klubben er medlem af verdens største kamkunstforbund International Martial Arts Federation (IMAF). Chefinstruktør Flemming Skafsgaard Larsen er regional director i karate og kobudo for IMAF i Danmark. Herudover er klubben medlem af forbundet Budokan Danmark.